اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

16

    تعداد شماره‌ها

40

    تعداد مقالات

357

    تعداد نویسندگان

609

    تعداد مشاهده مقاله

618,415

    تعداد مقالات ارسال شده

853

    تعداد مقالات رد شده

413

    درصد عدم پذیرش

48

    تعداد مقالات پذیرفته شده

359

    درصد پذیرش

42

    زمان پذیرش (روز)

262


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 40، 1403، صفحه 1-144 

بررسی‌ های مغناطیس سنجی در کانسار آهن خسروآباد، شمال شرقی سنقر (استان کرمانشاه)

صفحه 79-112

10.22067/econg.2024.85641.1096

بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ حامد ابراهیمی فرد؛ الناز گراوندی؛ ابراهیم شاهین


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط