دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 40، 1403، صفحه 1-144 
بررسی‌ های مغناطیس سنجی در کانسار آهن خسروآباد، شمال شرقی سنقر (استان کرمانشاه)

صفحه 79-112

10.22067/econg.2024.85641.1096

بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ حامد ابراهیمی فرد؛ الناز گراوندی؛ ابراهیم شاهین