اهداف و چشم انداز

 

نشریه زمین‌شناسی اقتصادی، با هدف نشر مقاله‌های علمی و به‌منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در زمینه زمین‌شناسی اقتصادی و علوم مرتبط با آن به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌شود.

 

محورهای موضوعی نشریه

زمین‌شناسی اقتصادی

اکتشافات ژئوشیمیایی

اکتشافات ژئوفیزیکی

سنجش از دور و اکتشاف منابع معدنی

زمین‌شناسی محیط زیست

پترولوژی

علوم مهندسی معدن