اهداف و چشم انداز

 

اهداف و چشم‌انداز

نشریه زمین‌شناسی اقتصادی، با هدف نشر مقاله‌های علمی و به‌منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در زمینه زمین‌شناسی اقتصادی و علوم مرتبط با آن به‌صورت فصلنامه و به زبان فارسی-انگلیسی منتشر می‌شود.

 

حوزه و تخصص 

  • زمین‌شناسی اقتصادی
  • اکتشافات ژئوشیمیایی
  • اکتشافات ژئوفیزیکی
  • سنجش از دور و اکتشاف منابع معدنی
  • زمین‌شناسی محیط زیست
  • پترولوژی
  • علوم مهندسی معدن