اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

این نشریه عضو کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

 

لینک عضویت نشریه در COPE

 

منشور اخلاق نشریه زمین‌شناسی اقتصادی، بر مبنای رهنمود‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار (COPE) طراحی شده است و از کلیه کاربران انتظار می‌رود به اصول اخلاقی ذکرشده پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی به حذف مقاله از فرایند داوری منجر خواهد شد. این منشور جهت تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیئت تحریریه و داوران تنظیم شده است.

 

انتشار و تألیف

 • مقالات پژوهشی در فرایند داوری به‌وسیله هیئت داوران و کارشناسان علمی که از طرف سردبیر یا مدیر مسئول یا هر دو انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بی‌نام ارزیابی می‌شوند.
 • ملاک ارزیابی مقالات بر اصالت، کیفیت علمی، صحت ارائه و اهمیت پرداختن صحیح به سبک نگارش فارسی است.
 • بر اساس تصمیم داوران و کمیته تحریریه، مقالات پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شوند.
 • نسخه تجدید نظر شده به کمیته تحریریه مربوطه ارائه و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس تصمیم کمیته انجام می‌شود.
 • مقالات رد شده در پایگاه اطلاعاتی نشریه نگهداری ‌می‌شوند.
 • پذیرش مقاله منوط به تأیید الزامات قانونی و تسلیم تعهد‌نامه نویسندگان (شامل پذیرفتن مسئولیت، کپی‌رایت و سرقت علمی) است و پس از آن به‌عنوان مقاله پذیرفته شده در دسته مقالات در نوبت چاپ قرار‌گرفته و به‌صورت آنلاین نمایش داده می‌شود.
 • سرقت علمی به‌وسیله تیم تحقیق در دانشگاه و ارجاع متقابل آن، قبل از پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد.


نویسندگان

 • گواهی اصالت مقاله توسط نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به صورت الکترونیکی تسلیم می‌شود، همچنین باید گواهی شود که مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ‌نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.
 • اصلاحات و نقطه نظرات پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، به مدیر مسئول نشریه ارجاع‌داده شود.
 • تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها ذکر‌ شود.
 • از گزارش خطا و اشتباهات در آثار منتشر شده که به بهبود کیفیت مقالات کمک می‌کند، استقبال می‌شود.
 • نویسندگان بعد از تکمیل فرایند ارزیابی مقاله، حق انصراف از چاپ را ندارند.

 

داوران

 • رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرایند داوری مقالات به‌صورت مخفیانه و بی‌نام انجام می‌شود؛ در‌حالی‌که حفظ اصالت مقالات در اولویت قرار ‌می‌گیرد.
 • فرایند داوری باید در اسرع وقت انجام شود و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادات در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده‌‌ شود.
 • پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر‌شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه‌ شود.
 • سرقت علمی شامل هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیئت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.
 • داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد، امتناع‌ کنند.


سردبیران

 • همه سردبیران مسئول (سردبیر، مدیر مسئول و هیئت تحریریه) اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله داشته و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آنهاست.
 • سردبیران همیشه باید استراتژی‌هایی را به‌منظور بالا بردن کیفیت مقالات، پیشنهاد داده و اجرا کنند.
 • صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود.
 • اصالت و کیفیت مقاله، صحت مطالب ارائه‌شده و مرتبط بودن با زمینه انتشارات باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقالات باشد.
 • تصمیمات نهایی نباید بدون ادله محکم لغو شود.
 • ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود.
 • ویراستاران راه حلی برای مسائل اخلاقی و مشکلاتی از قبیل تقابل نویسندگان در ارتباط با مقالات چاپ‌شده یا چاپ‌نشده آنها، پیدا کنند.
 • رد مقالات بر اساس سوء ظن امکان پذیر نیست.
 • تضاد منافع میان اعضای هیئت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی و بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE) حل و فصل شود.


بیانیه سرقت علمی آثار

 • همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) باید توسط اعضای هیئت تحریریه، داوران و نویسندگان اجرایی شود.
 • مقاله در مرحله اول (فرایند بررسی سردبیر) می‌تواند از روند خارج شود؛ اما زمانی‌که در فرایند داوری قرار می‌گیرد، انصراف از روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیئت تحریریه است.
 • هر تغییر عمده در مقاله پذیرفته‌شده با ارائه ادله قابل انجام است.
 • همه اعضای هیئت تحریریه و نویسندگان، باید هر نوع اصلاحی را صادقانه و به‌طور کامل انجام دهند.
 • اخلاق نشر باید در مقاله رعایت شود. سرقت علمی و یا ارائه داده‌های تقلبی موجب می‌شود که نویسندگان به‌عنوان ناقضان قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) تلقی شوند و نام آنها در لیست سیاه این کمیته قرار گیرد، که اتخاذ تصمیم بر عهده هیئت تحریریه است.