اطلاعات آماری نشریه

    تعداد دوره‌ها

15

    تعداد شماره‌ها

39

    تعداد مقالات

352

    تعداد نویسندگان

594

    تعداد مشاهده مقاله

556,825

    تعداد مقالات ارسال شده

847

    تعداد مقالات رد شده

410

    درصد عدم پذیرش

48

    تعداد مقالات پذیرفته شده

357

    درصد پذیرش

42

    زمان پذیرش (روز)

263


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی و به‌ منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌ عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌ صورت فصلنامه و با چکیده مبسوط انگلیسی منتشر می‌‌شود.
 
شماره جاری: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 39، 1402، صفحه 1-158 

سنگ‌ نگاری، زمین‌ شیمی و سنگ‌ زایی توده نفوذی وینه، جنوب البرز مرکزی

صفحه 115-136

10.22067/econg.2023.83035.1081

سودابه اروجی؛ سمیه حیدری؛ امیر علی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط