اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: پروفسور محمدحسن کریم‌پور
سردبیر: پروفسور محمدحسن کریم‌پور
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۷۳۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۵۸۶۵
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: (A)81
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده ملکزاده شفارودی
 • ابوالفضل سلطانی
 • امیر مهدوی
 • حبیب الله قاسمی
 • حمایت جمالی
 • سید رضا مهرنیا
 • سید مسعود همام
 • صدیقه زیرجانی زاده
 • عبدالرحمان رجبی
 • علی اکبر حسن نژاد
 • علیرضا مظلومی بجستانی
 • محمد رضا حسین زاده
 • محمد معانی جو
 • محمد یزدی
 • محمدرضا قربانی
 • محمود خلیلی
دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان

آرشام حقیقی بردینه, قاسم نباتیان, حسین کوهستانی, امیرمرتضی عظیم زاده, افشین زهدی

زمین شناسی و خاستگاه کانه زایی مس در کانسار دهنه، شمال خاور زنجان

معصومه محمدی, قاسم نباتیان, مریم هنرمند, محمد ابراهیمی

نشریه زمین‌شناسی اقتصادی Journal of Economic Geology"" به‌ عنوان اولین نشریه از دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین اولین نشریه در بین نشریات فارسی زبان حوزه علوم‌زمین موفق به نمایه‌شدن در پایگاه استنادی بین المللی و معتبر Scopus شد. این نشریه پیش از این موفق به ثبت در نمایه‌نامه تخصصی  GeoRef شده است.


نشریه زمین‌شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله‌های علمی ـ پژوهشی به‌منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به‌عمل می‌آورد. این نشریه به زبان فارسی و به‌صورت فصلنامه منتشر می‌‌شود.