داوران از ابتدا تا کنون

داوران نشریه
نام خانوادگی نام رتبه علمی وابستگی سازمانی
ابراهیمی محمد دانشیار دانشگاه زنجان
اسلامی سید سعیدالرضا استادیار دانشگاه دامغان
اصغری امید دانشیار دانشگاه تهران
اصغری کلجاهی ابراهیم دانشیار دانشگاه تبریز
اعلمی نیا زهرا استادیار دانشگاه اصفهان
افضل پیمان دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
امامعلی پور علی دانشیار دانشگاه ارومیه
انصاری عبدالحمید دانشیار دانشگاه یزد 
آروین محسن استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
آریافر احمد دانشیار دانشگاه بیرجند
آفتابی علیجان استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقاجانی حمید دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
آیتی فریماه دانشیار دانشگاه پیام نور شهرکرد
باقری هاشم دانشیار دانشگاه اصفهان
براتی مهرداد استادیار دانشگاه بوعلی سینا
بنیادی زهرا استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
بومری محمد دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پازوکی امیر استادیار دانشگاه لرستان
تاج الدین حسینعلی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
ترابی قدرت استاد دانشگاه اصفهان
ترشیزیان حبیب الله استادیار دانشگاه آزاد واحد مشهد
تقی پور نادر استادیار دانشگاه دامغان
تقی پور صدیقه   مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
تقی پور بتول استادیار دانشگاه شیراز
جاویدی مقدم مریم سایر دانشگاه فردوسی مشهد
جعفری هادی دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
جلالی سیدمحمد اسماعیل   دانشگاه صنعتی شاهرود
جمالی حمایت استادیار دانشگاه اصفهان
جوانشیر محمد استادیار دانشگاه بیرجند
چیت سازان منوچهر استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حاج علیلو بهزاد دانشیار دانشگاه پیام نور واحد تبریز
حافظی مقدس ناصر دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسن نژاد علی اکبر استادیار دانشگاه دامغان
حسین زاده محمد رضا استاد دانشگاه تبریز
حسین مرشدی امین استادیار دانشگاه یزد
حیدریان شهری محمد رضا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
خالو کاکائی رضا استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
خراسانی پور مهدی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلیلی محمود استاد دانشگاه اصفهان
داودیان دهکردی علیرضا استاد دانشگاه شهرکرد
درخشانی رضا دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
درگاهی سارا دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
دولتی ارده جانی فرامرز استاد دانشگاه تهران
راستاد ابراهیم استاد دانشگاه تربیت مدرس
ربانی احمدرضا استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رجب زاده محمدعلی دانشیار دانشگاه شیراز
رجبی عبدالرحمان استادیار دانشگاه تهران
رضایی محسن استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رفیعی رامین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
رنجبر حجت الله استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
زارع مهدی استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زبزله
زارعی سهامیه رضا دانشیار دانشگاه لرستان
زراسوندی علیرضا استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
زرین‌ کوب محمد حسین استاد دانشگاه بیرجند
زمانیان حسن استاد دانشگاه لرستان
زیرجانی زاده صدیقه استادیار مجتمع آموزش عالی گناباد
سپاهی  علی اصغر استاد دانشگاه بوعلی سینا
سعادت سعید دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سلطانی ابوالفضل دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
سلیمانی منفرد مهرداد دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
شاکری عطا دانشیار دانشگاه خوارزمی
شبانیان بروجنی ناهید دانشیار دانشگاه شهرکرد
شفیعی بافتی بهنام دانشیار دانشگاه گلستان
شفیعی بافتی شهرام دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
شمعانیان غلامحسین استادیار دانشگاه گلستان
شیبی مریم استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
شیوا محمد استادیار دانشگاه بیرجند
صادقی حسین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
صادقیان محمود دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
صمدی رامین استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ضیائی منصور دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
طالع فاضل ابراهیم استادیار دانشگاه بوعلی سینا
طیبی محمدحسن   دانشگاه شیراز
عابدی آرزو استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
عابدینی علی استاد دانشگاه ارومیه
عبدالهی محمود استاد دانشگاه تربیت مدرس
عبدالهی شریف جعفر دانشیار دانشگاه ارومیه
عظیم زاده امیرمرتضی استادیار دانشگاه زنجان
علی یاری فرهنگ استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
علیپور صمد استاد دانشگاه ارومیه
غیاثوند علیرضا سایر معاونت امور معادن و صنایع معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت
فتوحی راد غلامرضا استادیار دانشگاه بیرجند
فردوست فرج الله استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فرقانی تهرانی گیتی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
فریدآزاد مروت استادیار دانشگاه صنعتی سهند
فضل نیا عبدالناصر استاد دانشگاه ارومیه
قادری مجید استاد دانشگاه تربیت مدرس
قاسمی حبیب الله استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
قائمی فرزین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
قربانی محمدرضا دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
قشلاقی افشین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کاظمی غلامعباس استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کرمی غلامحسین دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کلانتری نصرالله استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
کمالی محمدرضا استاد پژوهشگاه صنعت نفت
کنشلو محمد استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
کوهساری امیر حسین دانشیار دانشگاه یزد
کوهستانی حسین دانشیار دانشگاه زنجان
گلستانی ملیحه استادیار دانشگاه ولایت ایرانشهر
گنجی علیرضا استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجرب مسعود استادیار دانشگاه تهران
محمدی سید سعید استاد دانشگاه بیرجند
محمودی قرائی محمد حسین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مختاری میر علی اصغر دانشیار دانشگاه زنجان
مدبری سروش دانشیار دانشگاه تهران
مساعدی ابوالفضل استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مظلومی بجستانی علیرضا استادیار دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
مظهری نازی   دانشگاه فردوسی مشهد
معانی جو محمد دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مغفوری سجاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مکی زاده محمد علی استادیار دانشگاه اصفهان
ملایی حبیب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
ملکزاده شفارودی آزاده دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
مهدوی امیر استادیار دانشگاه بیرجند
مهرابی بهزاد استاد دانشگاه خوارزمی
مهرنیا سید رضا دانشیار دانشگاه پیام نور 
موسوی حرمی سید رضا استاد دانشگاه فردوسی مشهد
موسیوند فردین استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
مؤذن محسن استاد دانشگاه تبریز
مؤید محسن استاد دانشگاه تبریز
میراب شبستری غلامرضا دانشیار دانشگاه بیرجند
میرمحمدی میرصالح استادیار دانشگاه تهران
نباتیان قاسم دانشیار دانشگاه زنجان
نبئی تقی استادیار دانشگاه پیام نور مرکز قزوین
نجفی علی   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نخعی ملیحه استادیار دانشگاه صنعتی بیرجند
نعیمی قصابیان ناصر   سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق
نقره ئیان موسی استاد دانشگاه اصفهان
نوروزی غلامرضا استادیار دانشگاه بیرجند
نوفرستی حسین استادیار دانشگاه بیرجند
هاشمی سیامک   انجمن تونل ایران
همام سید مسعود دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
هنرمند مهدی دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
وهاب زاده قربان دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
یزدی محمد استاد دانشگاه شهید بهشتی
یوسفی سعید استادیار دانشگاه بیرجند