نویسنده = سید رضا مهرنیا
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-236

10.22067/econg.v10i1.56029

سعید عباس زاده؛ بیژن ملکی؛ سید رضا مهرنیا؛ سعیده سنماری


3. استفاده از روشهای دورسنجی برای شناسایی رخساره‌ های دگرسانی- کانه‌ زایی در منطقه رامند (استان قزوین)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 223-238

10.22067/econg.v8i1.20972

سید ابوالفضل عزتی؛ سید رضا مهرنیا؛ کیمیا سادات عجایبی