نویسنده = سید رضا مهرنیا
کاربرد مدل ‌نمایی پراش- مسافت در بررسی‌ های ژئوشیمیایی کانسار روی کالامین (مجتمع معدنی مهدی آباد یزد)

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 411-434

10.22067/econg.v13i2.87140

نسرین صدرمحمدی؛ سید رضا مهرنیا؛ خلیل رضایی؛ سلما کادی اوغلو؛ محمود هنرور


کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 217-236

10.22067/econg.v10i1.56029

سعید عباس زاده؛ بیژن ملکی؛ سید رضا مهرنیا؛ سعیده سنماری