دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، تیر 1394، صفحه 1-176 
زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر

صفحه 69-90

10.22067/econg.v7i1.44721

علیرضا الماسی؛ محمد حسن کریم پور؛ خسرو ابراهیمی نصرآبادی؛ بهنام رحیمی؛ اورس کلوتزلی؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوس


بررسی فرآیندهای انتقال اکسیژن به داخل کومه‌‌ های سنگ باطله معدن مس سرچشمه

صفحه 129-146

10.22067/econg.v7i1.33329

سعید یوسفی؛ فرامرز دولتی ارده جانی؛ آرزو عابدی؛ منصور ضیائی؛ عصمت اسماعیل زاده