دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عوامل کنترل‌ کننده کانه‌ زایی روی و سرب در ناحیه تنگ‌ دزدان (شمال‌ شرق فریدون‌ شهر- استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22067/econg.2023.79745.1058

بهروز امیری؛ سیدوحید شاهرخی


ماگماتیسم آداکیتی، پنجره ای بر تحولات زمین‌ ساختی و کانی سازی در شرق ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22067/econg.2023.80308.1062

سعید سعادت


بررسی شرایط فیزیکی تشکیل بلورهای پلاژیوکلاز با استفاده از پراکندگی اندازه بلور (CSD) در میگماتیت های مافیک شمال شرق تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22067/econg.2023.80119.1061

هاله قربانی؛ رباب حاجی علی اوغلی؛ محسن مؤذن


شیمی مگنتیت در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، بخش مرکزی کمان ماگمایی ارومیه – دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22067/econg.2023.77655.1049

علیرضا زراسوندی؛ محسن رضایی؛ شیما عزیزی؛ منصور عادل پور؛ عادل ساکی