دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کانسار مس دوگان (جنوب شاهرود): کانه‌زایی مس- مولیبدن پورفیری در کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22067/econg.2023.80581.1063

محدثه اسکندری؛ مریم شیبی؛ فردین موسیوند؛ برند لهمن


ارزیابی مناسب بودن ماسه سنگ پاب برای کاربردهای صنعتی، محدوده پاب جنوبی پاکستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.81390.1070

Adnan Khan؛ uhammad tajuddin؛ Umair Majeed؛ Muhammad Faizan Rahim


ژئوشیمی زیست‌محیطی عناصر بالقوه سمّی در باطله‌های فرآوری معدن سرب و روی آهنگران، استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22067/econg.2024.85154.1094

ماهرخ قنبری مهذب؛ گیتی فرقانی تهرانی؛ افشین قشلاقی


عوامل مهم و تأثیرگذار در کانه زایی و تغییرات عیاری کانسارهای مس مانتو با نگاهی ویژه به مجموعه معادن مس نسیم، مس سرخ و مس زرمهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22067/econg.2024.87223.1105

علی شیخی؛ محمدحسن کریم پور؛ علی اصغر سپاهی گرو؛ بهنام رحیمی


پتروژنز گارنت‌- ملانیت‌‌ ها در مونزودیوریت‌ های جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ غرب خرد قاره شرق- ایران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22067/ECONG.2024.1091

خدیجه خلیلی؛ احمد جمشیدزایی؛ قدرت ترابی