دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

زمین‌ شناسی، زمین‌ شیمی، میان بارهای سیال و منشأ کانه‌زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب‌خاور تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69859.1015

میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ سهیلا آقاجانی مرسا


بررسی نقش سولفیداسیون سنگ های کربناته آهن دار در افزایش عیار طلای کانسار زرشوران (شمال تکاب)، ناحیه فلززایی تکاب- انگوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22067/econg.2022.75417.1042

شراره حشمت نیا؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عباس اروجی


دگرسانی و تغییر جرم سنگ های آذرین در محدوده تکتلار، شمال غرب زاهدان، جنوب‌ شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22067/econg.2022.69941.1017

محمد بومری؛ عاطفه پیری؛ عبدالباسط نهتانی


شواهد زمین‌ شیمیایی و کانی‌ شناسی بر پیدایش کانسار منگنز کل- بنه، شمال غرب جیرفت، استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1401

10.22067/econg.2022.76082.1043

بالنده امین زاده؛ محمد حسین صدقی ده زیاری


پتروژنز پگماتیت‌ های کرندوم‌ دار خاکو در حاشیه مجموعه گرانیتی الوند و مقایسه آن با کانسارهای مهم یاقوت و سافایر در جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22067/econg.2022.77895.1050

حدیث صادقی؛ شهریار محمودی؛ محمد رضا جعفری؛ محمد علی آرین