کلیدواژه‌ها = سولفید توده ای آتشفشان زاد
ژئوشیمی، کانه نگاری و توزیع عناصر خاکی کمیاب در گوسان های مرتبط با نهشته های سولفید توده ای آتشفشان زاد، مطالعه موردی: قلعه ریگی، جنوب غرب جیرفت، جنوب ایران

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 537-559

10.22067/econg.v13i3.86658

حجت الله جهانگیری؛ سعید سعادت؛ سید احمد مظاهری؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ محمد فودازی؛ جعفر عمرانی


رخساره‌های کانسنگ، کانی‌ شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-55

10.22067/econg.v13i1.82657

فرزانه پزشکی قره چه؛ فردین موسیوند؛ مهدی رضایی کهخائی؛ فرج الله فردوست