کلیدواژه‌ها = گرانیتوئید نوع I
کانی‏‏ شناسی، زمین‌ شیمی‏‏‌، محیط زمین‌ ساختی و منشأ گرانودیوریت‏‏‌ های شرق بیدشک (پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 719-740

10.22067/econg.2021.52036.87968

ایمان رحمانی مقدم؛ سید محسن طباطبایی منش؛ نرگس شیردشت ‏‌زاده؛ الهام امانی


پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 473-491

10.22067/econg.v8i2.43200

بهاره فاضلی؛ محمود خلیلی؛ روی بیورز؛ مهین منصوری اصفهانی؛ زهرا لقمانی دستجردی