کلیدواژه‌ها = افیولیت
کانی‌ شناسی، زمین‌ شیمی و منشأ لاتریت های نیکل‌ دار شمال‌ غرب نورآباد (استان لرستان)

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 71-102

10.22067/econg.2023.82772.1079

پیمان اسکندرنیا؛ احمد احمدی خلجی؛ مسعود کیانی؛ احمد ولیپور؛ زهرا طهماسبی


بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 111-125

10.22067/econg.v3i2.11438

رضا شمسی پور دهکردی؛ مریم صادقی؛ زهره غلامی فشارکی