نویسنده = علیرضا داودیان دهکردی
ژئوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین‌ دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 141-158

10.22067/econg.v9i1.37117

آرزو مرادی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی


عوامل کنترل‌ کننده تبلور تورمالین‌ توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال‌ شرق معدن ژان (استان لرستان)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 343-358

10.22067/econg.v8i2.45459

آرزو مرادی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی