نویسنده = فردین موسیوند
رخساره‌های کانسنگ، کانی‌ شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-55

10.22067/econg.v13i1.82657

فرزانه پزشکی قره چه؛ فردین موسیوند؛ مهدی رضایی کهخائی؛ فرج الله فردوست