نویسنده = محمود خلیلی
تعداد مقالات: 5
1. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 285-305

10.22067/econg.v8i2.37178

سلیمه سادات کمیلی؛ محمود خلیلی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ هاشم باقری؛ فریماه آیتی


2. پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 473-491

10.22067/econg.v8i2.43200

بهاره فاضلی؛ محمود خلیلی؛ روی بیورز؛ مهین منصوری اصفهانی؛ زهرا لقمانی دستجردی


3. بررسی منشأ و شرایط شکل‌‌ گیری آگات‌ ها‌ی خور و بیابانک (استان اصفهان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 277-289

10.22067/econg.v6i2.44778

فروغ ملک محمودی؛ محمود خلیلی