نویسنده = سید حسین مجتهدزاده
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل ژئوشیمیایی نمونه‌ های شورابه ای جهت اکتشاف کانی سازی بورات در جنوب سبزوار

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22067/econg.v8i1.23165

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ امیر حسین کوهساری


3. تعیین همبستگی فضایی بین موقعیت گسلها و کانسارها با استفاده از روشهای زمین‌ آماری با مطالعه موردی در استان یزد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 255-265

10.22067/econg.v5i2.31891

مصطفی دهقانی احمدآباد؛ سید حسین مجتهدزاده؛ علیرضا یاراحمدی بافقی