نویسنده = غلامحسین شمعانیان
زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانسارهای فلوریت سازند الیکا، شرق استان مازندران

دوره 8، شماره 1، تیر 1395، صفحه 201-221

10.22067/econg.v8i1.29969

زهرا مهربان؛ بهنام شفیعی بافتی؛ غلامحسین شمعانیان


کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زغال‌ سنگهای ژوراسیک معدن قشلاق، البرز شرقی

دوره 7، شماره 2، دی 1394، صفحه 369-383

10.22067/econg.v7i2.30041

غلامحسین شمعانیان؛ سیده فاطمه حسینی اشلقی


تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیت های کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 163-176

10.22067/econg.v6i1.20786

الهام حبیب زاده؛ غلامحسین شمعانیان؛ هادی عمرانی


کانی‌ سازی و دگرسانی گرمابی سامانه‌ رگه‌ ای تجرود، جنوب نیشابور

دوره 5، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 325-339

10.22067/econg.v5i2.31886

محسن علیخانی؛ غلامحسین شمعانیان؛ محمد جعفری زنگلانلو


کاربرد روشهای اکتشافی رسوب آب راهه ای و کانی سنگین در ارزیابی پتانسیل کانی‌ سازی بازالت های سلطان میدان (شمال شاهرود)

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 257-269

10.22067/econg.v4i2.16495

مهدی هاشمی گهرویی؛ بهنام شفیعی بافتی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی زاده


کانی‌ شناسی، زمین‌ شیمی و خاستگاه نهشته بوکسیت قشلاق، جنوب‌ شرق گرگان

دوره 4، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-45

10.22067/econg.v4i1.13390

رزگار فرامرزی؛ غلامحسین شمعانیان؛ بهنام شفیعی بافتی