نویسنده = محمد علی مکی زاده
تعداد مقالات: 7
1. پتروژنز سنگ های آتشفشانی طرق- مزده بر پایه شیمی کانی کلینوپیروکسن (جنوب نطنز، کمان ماگمایی ارومیه- دختر)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-320

10.22067/econg.v11i2.63479

مرضیه غدیرپور؛ جمشید احمدیان؛ شهزاد شرافت؛ محمد علی مکی زاده


2. شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 493-506

10.22067/econg.v8i2.46817

رضوان مهوری؛ موسی نقره ئیان؛ مرتضی شریفی؛ محمد علی مکی زاده؛ سیدحسن طباطبایی؛ قدرت ترابی


3. کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-38

10.22067/econg.v8i1.29480

سمیه فلاحتی؛ موسی نقره ئیان؛ مرتضی شریفی؛ قدرت ترابی؛ همایون صفایی؛ محمد علی مکی زاده


4. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-92

10.22067/econg.v3i1.11444

بتول تقی پور؛ محمد علی مکی زاده


5. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-75

10.22067/econg.v2i1.3686

ربابه جعفری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده؛ جواد قانعی اردکانی


6. مطالعات کانی شناسی و سیالات درگیر در کانسار مس- طلا کالچویه، شرق اصفهان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-55

10.22067/econg.v1i1.3680

رضوان مهوری؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ هاشم باقری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده