دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، مرداد 1389، صفحه 1-121 
مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک

صفحه 61-75

10.22067/econg.v2i1.3686

ربابه جعفری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده؛ جواد قانعی اردکانی