شرایط و ضوابط ارسال مقاله

 

 در حال بروزرسانی ...

 

نشریه زمین‌شناسی اقتصادی وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، با هدف نشر مقاله‌های علمی و به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین‌شناسی اقتصادی و اکتشافات معدنی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی در زمینه زمین‌شناسی اقتصادی و علوم مرتبط با آن، نشریه را به صورت فصلنامه‌، به دو زبان فارسی و انگلیسی (مقاله فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی و مقاله کامل انگلیسی) منتشر می‌کند.

 

محورهای موضوعی نشریه

زمین‌شناسی اقتصادی
 پترولوژی
 اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی
زمین‌شناسی محیط زیست
سنجش از دور و اکتشافات مواد معدنی
علوم مهندسی معدن

 

انواع مقالات قابل پذیرش

مقاله پژوهشی
مقاله مروری
یادداشت پژوهشی
نقد علمی

 

اخلاق در نشر
جهت مشاهده اصول اخلاقی نشریه زمین‌شناسی اقتصادی به این بخش مراجعه نمایید.
 
فرایند داوری مقالات
جهت مشاهده فرایند داوری مقالات در نشریه زمین‌شناسی اقتصادی به این بخش مراجعه نمایید.
 

فایل‌های مورد نیاز برای بارگذاری در سایت نشریه (فایل‌های اولیه)

 

اصل مقاله در قالب WORD، منطبق بر فرمت درخواستی نشریه و بدون اسامی و مشخصات نویسندگان
مشخصات نویسندگان
شامل اسامی، مرتبه علمی و وابستگی سازمانی همه نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تماس نویسنده مسئول
* فرم مشخصات نویسندگان را از سایت نشریه، منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم دریافت کرده و بعد از تکمیل همه موارد فرم، آن را با فرمت WORD ارسال نمایید.
تعهدنامه
زمان ارسال مقاله به نشریه، همه نویسندگان مشارکت کننده در مقاله باید فرم تعهدنامه را تکمیل و ارسال نمایند. فرم تعهدنامه به این منظور است که تمام نویسندگان مقاله تأیید می کنند که مقاله ارسالی آنها اثری اصیل و معتبر است که قبلاً با محتوای مشابه و یا زبان دیگری در هیچ نشریه‌ای به چاپ نرسیده است و یا به طور هم‌زمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده است. همه افرادی که نام آنها به عنوان نویسنده در مقاله ذکر شده است از متن مقاله و ارائه آن توسط نویسنده مسئول به این نشریه آگاهی دارند. همچنین نویسنده مسئول موظف است نقش و نحوه مشارکت نویسندگان را در تهیه مقاله مشخص کند.
* فرم تعهدنامه را از سایت نشریه، منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم دریافت کرده و بعد از تکمیل همه موارد فرم، آن را با فرمت PDF ارسال نمایید.
تعارض منافع
به مجموعه شرایطی گفته می‌شود که در آن قضاوت حرفه‌ای در خصوص یک نفع اولیه مثل اعتبار تحقیق، ممکن است تحت تأثیر منافع ثانویه مانند سود مالی قرار گیرد. افشای تعارض منافع، موافقت یا اخطاری از سوی نویسندگان است که نشان می‌دهد به آنها پولی بابت تحقیق داده نشده است و یا اگر حمایت مالی شده‌اند آن را با ذکر منبع پرداختی اعلام کرده‌اند. هدف از فرم تعارض منافع، ارائه اطلاعاتی در خصوص منافع نویسندگان به خوانندگان مقاله است که می‌تواند بر نحوه دریافت مقاله اثر بگذارد. نویسندگان باید زمان ارسال مقاله، فرم تعارض منافع را ارسال کنند و مسئولیت صحت و کامل بودن مقاله را به عهده گیرند. این فرم باید به امضای تمام نویسندگان برسد و در آن بیان شود  که مجوز لازم برای هرگونه مطالب در مقاله از قبیل شکل‌ها، جداول و غیره دریافت شده و یا هیچ مجوزی برای انتشار کار نویسندگان الزامی نیست.
* فرم تعارض منافع را از سایت نشریه، منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم دریافت کرده و بعد از تکمیل همه موارد فرم، آن را با فرمت PDF ارسال نمایید.
 
آماده‌سازی نسخه اولیه مقاله
در این نشریه، مقالات با دو زبان فارسی (مقاله فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی) یا انگلیسی قابل بررسی هستند. متن کامل مقاله باید در نرم‌افزار MS-Word (*.doc or *.docx) نوشته شود تا در فرایند داوری مورد استفاده قرار گیرد. فایل مقاله باید به‌ صورت تک‌ ستونه ارسال شود، تمام شکل‌ها، جداول و داده‌های تکمیلی در داخل متن اصلی مقاله گنجانده شود. هر مقاله دارای بخش‌های عنوان، چکیده، واژه‌‌های کلیدی، مقدمه، روش مطالعه، بحث و بررسی، نتیجه‌گیری، تعارض منافع، قدردانی و منابع باشد:
در مقالات فارسی ارسال چکیده مبسوط انگلیسی و در مقالات انگلیسی ارسال چکیده فارسی مقاله الزامی است. جزئیات بیشتر را در این راهنمای تدوین و نگارش مقاله مشاهده نمایید.
به نویسندگان توصیه اکید می‌شود برای جلوگیری از خطاهای احتمالی، متن مقاله را از نظر املایی و گرامری به دقت چک کنند. نویسندگانی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست باید قبل از ارسال مقاله، بخش‌های انگلیسی مقاله را با کمک متخصص زبان بررسی کرده و مقاله را گویا و روان نوشته باشند.
 
 عنوان (فارسی و انگلیسی)
 •  متناسب با موضوع مطرح‌شده در مقاله باشد.
 • تا حد ممکن کوتاه، گویا و عاری از واژه‌های اختصاری باشد.

چکیده فارسی

 •  شامل کلیه موارد بحث‌ شده در مقاله باشد.
 • در چکیده نباید طول و عرض جغرافیایی منطقه مطرح‌ شود؛ بلکه فقط در ابتدای چکیده مشخص‌ شود که منطقه مورد بررسی در کجا واقع‌ شده است.
 •  بین 150 تا 250 واژه داشته باشد (بدون احتساب اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی)
 •  استناد درون متنی نداشته باشد.
چکیده مبسوط انگلیسی (Extended abstract)
 •   حداقل 800 واژه داشته باشد (بدون احتساب اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی)
 • در چکیده مبسوط انگلیسی فقط استفاده از استنادهای درون متنی مجاز است که در اصل مقاله از آن استفاده شده باشد.
 • چکیده مبسوط انگلیسی  به ترتیب دارای ساختار زیر باشد:     
  • Abstract
  • Keyword
  • Introduction
  •  Materials and methods
  •  Result
  • Discussion
  • Acknowledgement
واژه‌های کلیدی (فارسی و انگلیسی)
 • 4 تا 7 واژه در ارتباط با مقاله، در زیر چکیده‌ها (چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی) با عنوان واژه‌های کلیدی نوشته شود.
 • واژه‌ها به‌ ترتیب از جزء به کل تنظیم شوند. در پایان نیز به نام دقیق منطقه و پهنه زمین‌شناسی اشاره شود.
 • واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی مطابق با هم باشند.

مقدمه

 • اطلاعاتی درباره اهمیت موضوع و هدف کار باشد.
 • موقعیت جغرافیایی منطقه ذکر شود.
 • تاریخچه مطالعاتی منطقه ذکر‌شود و مشخص‌ شود که کار چه چیز جدیدی را ارائه می‌دهد که تاکنون در کارهای قبلی انجام‌شده در منطقه، گزارش‌نشده است.
 • هدف به طور دقیق ذکر شود.

روش مطالعه

 • تعداد مواردی که بحث می‌شود، به روشنی مشخص باشد، مثل تعداد مقطع‌های بررسی‌شده، تعداد نمونه‌برداری‌ها، تعداد آنالیزها
 • در مورد آنالیزها‌، روش آنالیز (به صورت مختصر) و نام آزمایشگاه مشخص باشد.
 • ترتیب زمانی نوشتن بررسی‌های انجام‌شده، رعایت شود.
 • تعداد نقشه‌های تهیه‌ شده همراه با مقیاس و ابعاد منطقه به تفکیک ذکر شود (مثال: نقشه زمین‌شناسی با مقیاس 1:2000 در منطقه‌ای به وسعت 1 کیلومتر مربع).

متن مقاله (بحث و بررسی)

مقاله باید با نظم خاصی طراحی‌ شود. در مقاله‌ای که مربوط به مسائل زمین‌شناسی اقتصادی یک منطقه است، باید درباره موارد زیر بحث‌ شود:
 • زمین‌شناسی منطقه: همراه با ارائه یک نقشه درست
 • دگرسانی منطقه: در صورت لزوم همراه با ارائه یک نقشه درست
 • کانی‌سازی منطقه: به طوری‌که ابتدا کانی‌های اولیه (هیپوژن) و بعد کانی‌های ثانویه (زون اکسیدان- سوپرژن) با اندازه، شکل، بافت، حالت‌ها، درصد و ... بحث ‌شود.
 • نمودار توالی پاراژنز برای بخش کانی‌سازی ارائه‌ شود.
 • در قسمت ژئوشیمی (اگر در مقاله باشد) باید جدول‌های آنالیز همراه با نمودارها و یا نقشه‌‌های ژئوشیمیایی مناسب ارائه‌ شود.
 • اگر مقاله درباره مسائل پترولوژیکی مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی است، باید حتماً بخش پتروگرافی در مقاله وجود داشته باشد.
 • برای ارائه پتروگرافی توده‌های آذرین باید به ترتیب زیر بحث‌شود:
  • بافت
  • کانی‌های اولیه (شامل کانی‌های اصلی، کدر و فرعی) همراه با درصد و اندازه بلورها
  • کانی‌های ثانویه (اصلی و فرعی) همراه با تبدیل‌های صورت‌گرفته در سنگ
  • درصد کانی‌های ثانویه، شکل و حالت آنها
 • در قسمت پترولوژی- ایزوتوپی- سن‌سنجی (اگر در مقاله باشد)، باید جدول‌های آنالیز همراه با نمودارهای مناسب پترولوژیکی یا سن‌سنجی ارائه‌شود.
 • در قسمت دماسنجی (اگر در مقاله باشد)، باید نحوه انتخاب نمونه‌ها و کانی مناسب برای دماسنجی وعلت آن در منطقه مورد بررسی ذکر شود. پس از آن پتروگرافی سیالات درگیر شامل نوع آنها، ابعاد، محتوا و ... بحث ‌شود. جدول‌های آنالیز دماسنجی و تعیین شوری و بعد هیستوگرام‌ها و نمودارهای مناسب ارائه‌شود.
 • اطلاعات باید در متن مقاله بدون هیچ تفسیری ارائه شود.
 • بحث‌کردن و تفسیر مطالب فقط در قسمت بحث انجام شود.
 • در صورت لزوم به زیربخش‌هایی تقسیم‌شود و بحث در مورد هر موضوع با استنادهای مربوطه، جداگانه ارائه‌شود.
نتیجه‌گیری
 • مطالبی که در متن مقاله ارائه‌ شده است، در این قسمت تکرار نشود؛ بلکه باید خلاصه‌ای همراه با نتیجه کارهای انجام‌شده، ذکر‌شود.
 • در این قسمت نباید استناد درون متنی وجود داشته باشد. در صورت ذکر منبع و استفاده از مطالب دیگران، عنوان این بخش باید به بحث و نتیجه‌گیری تغییر کند.
تعارض منافع
 • نویسندگان باید هرگونه تعارض احتمالی منافع (مالی مستقیم، مالی غیرمستقیم، تعارض حرفه‌ای و مالکیت فکری) را به صورت مشخص بیان‌کنند.  
  • مالی مستقیم: اشتغال، مالکیت سهام، کمک هزینه و ثبت اختراع
  • مالی غیرمستقیم: حق امتیاز، مشاوره و مالکیت سرمایه‌گذاری مشترک
  • تعارض حرفه‌ای و مالکیت فکری: ارتقای سازمانی و نظریه‌های تخصصی شخصی
 • نویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطلاعات مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله تأثیرگذار بوده است را بیان کنند. همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعلام نمایند.
 • چنانچه تعارض منافع وجود نداشته باشد‌، جمله زیر باید در بخش تعارض منافع (انتهای مقاله، قبل از قدردانی) اضافه شود.
   هیچ‌گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان‌نشده است.
قدردانی
 • تمام افرادی که به نحوی در انجام پژوهش نقش‌داشته‌اند؛ ولی جزو نویسندگان مقاله نبوده‌اند، مورد تقدیر قرار گیرند.
 • تمام افراد و سازمان‌هایی که در نوشتن مقاله، روش‌ها و حمایت‌های کلی نقش داشته‌اند، مورد تقدیر قرار گیرند.
 • ذکر نام سازمان‌(های) حمایت‌کننده یا تأمین‌کننده مالی پژوهش در این بخش ضروری است.
 • اگر مقاله حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان‌نامه باشد، باید شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین‌کننده منابع مالی ذکر شود.
منابع
 • منابع می‌تواند شامل مقاله نشریات علمی، مقاله ارائه‌شده در همایش‌، کتاب، کتاب‌ ترجمه‌شده، پایان‌نامه‌، کارگاه‌ آموزشی، نقشه، گزارش‌‌، وب‌سایت‌ معتبر و دیگر منابع قابل استناد باشد. از ارجاع به گزارش‌های منتشرنشده، مقالات پذیرفته‌نشده و دیگر منابع غیرقابل استناد خودداری نمایید.
 • منابع استفاده شده در مقاله، باید از منابعی باشند که قابل دسترسی توسط خواننده باشند. از منابع غیرقابل دسترس و منابع غیرعلمی مانند درسنامه، جزوه استفاده نشود.
 • استناد به منبع در متن مقاله (استنادهای درون متنی) و همچنین منابع انتهای مقاله (برون متنی) باید به انگلیسی نوشته شوند (اگر در مقاله از منبع فارسی استفاده شده باشد، باید اطلاعات منبع، طبق موارد بیان‌شده در تدوین مقاله، به زبان انگلیسی برگردانده شود.
 • نحوه نوشتن منابع برون متنی و استنادهای درون متنی در تدوین مقاله، توضیح‌داده شده است.
 

 

 
 

قوانین نشریه

به منظور ایجاد تسهیل در روند داوری و چاپ مقاله، از پژوهشگرانی که مایل به چاپ مقاله علمی خود در این نشریه هستند، خواهشمند است به نکات زیر توجه نمایند، در غیر این ‌صورت مقاله قابل بررسی و ارزیابی نخواهد بود.

 • دریافت مقاله صرفاً از طریق وب‌سایت نشریه زمین‌شناسی اقتصادی، به آدرس https://econg.um.ac.ir امکان‌پذیر است و نشریه از پذیرش مقاله به صورت دستی و یا از طریق پست الکترونیکی معذور است.
 • مقاله‌‌ای که برای بررسی و چاپ به نشریه ارسال می‌شوند، قبلاً در نشریه داخلی و خارجی دیگری به چاپ نرسیده باشند و یا هم‌زمان (تا اعلام نظر نهایی این نشریه) به نشریه‌های دیگر داخلی و یا خارجی ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقاله ارائه‌شده در کنگره‌ها، سمپوزیوم‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.
 • نشریه در رد، قبول و ویراستاری مقاله آزاد است.
 • از هر نویسنده در سال فقط دو مقاله منتشر می‌شود؛ در صورتی که در یک سال بیش از دو مقاله پذیرش‌شده داشته باشد، انتشار مقالات بعدی  به سال بعد موکول خواهد شد.
 • ترجیحاً لازم است دانشجویان با اعضای هیئت علمی همکاری نمایند و اسامی اعضای هیئت علمی در مقاله درج شود.
 • در مقاله‌هایی که از پایان‌نامه ارشد یا دکتری استخراج شده است، باید اسامی اساتید راهنما و مشاور در مقاله ذکر شود و ترجیحاً نویسنده مسئول هیئت علمی باشد.
 • ارسال‌کننده مقاله باید نویسنده مسئول مقاله باشد و تمامی مکاتبه‌ها و پی‌گیری‌های لازم در خصوص مقاله ارسال شده با نویسنده مسئول انجام خواهد شد، بدیهی است به سایر مکاتبه‌های غیر از نویسنده مسئول ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • نویسنده مسئول، مسئولیت صحت مطالب را بر عهده دارد.
 • ترتیب اسامی نویسندگان بر اساس ترتیب ورود مشخصات در سایت نشریه است. نویسنده مسئول باید اسامی همه نویسندگان را به درستی و به طور کامل در سایت نشریه وارد کند.
 • برای ارسال سریع مقاله‌های پذیرفته شده در ارزیابی اولیه به داوران منتخب، لازم است نویسندگان موارد ذکر شده در شیوه نگارش مقاله را به‌طور کامل رعایت نمایند.
 • مقاله‌ها توسط متخصصان موضوعی داوری می شوند و در صورت تصویب و پذیرش مقاله، در قسمت مقاله‌های آماده انتشار سایت نشریه قرار می‌گیرند و بعد از ویراستاری و صفحه‌آرایی به نوبت به شماره‌ای خاص اختصاص داده می‌شوند.
 • داوری مقاله دوسو ناشناس است (در کلیه مراحل بررسی مقاله، نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسنده‌گان مقاله).
 • اطلاع‌رسانی به نویسنده مسئول از طریق سایت نشریه و پست الکترونیکی صورت می‌گیرد (نویسنده مسئول لازم است برای کسب اطلاعات و پی‌گیری‌های لازم به هر دو مراجعه نماید).

 • در صورت انصراف از روند بررسی و داوری مقاله، نویسنده مسئول لازم است انصراف خود را از طریق سایت نشریه (درخواست بازپس گیری مقاله) ارسال نماید، نامه انصراف باید توسط تمامی نویسندگان، امضاء و سپس به صورت فایل PDF ارسال شود.

 • تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه، تعارض منافع و مشخصات نویسندگان الزامی است (برای دریافت فرم‌ها به منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم‌ها مراجعه شود).

 • مقاله ارسالی باید مطابق با راهنمای نگارش تهیه شده باشد، در غیر این صورت، مقاله به نویسنده بازگردانده شده و در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت (برای دریافت راهنما به منوی نویسندگان و زیرمنوی راهنمای نگارش مراجعه شود).

 • ایمیل نویسنده مسئول حتی الامکان، ایمیل سازمانی باشد.
 • توصیه می­شود پژوهشگران محترم تا حد امکان در متن مقاله خود به مقاله‌هایی که در شماره‌های گذشته نشریه زمین‌شناسی اقتصادی منتشر شده است، استناد نمایند. بدیهی است این امر می­تواند در بالا بردن امتیاز نشریه در بین نشریات نمایه شده در ISC مؤثر باشد.