راهنما

از اساتید و پژوهشگران‌ گرامی‌ که‌ برای‌ نشریه زمین‌شناسی اقتصادی مقاله‌ ارسال می‌نمایند، درخواست‌ می‌شود، قبل از بارگذاری مقاله در سایت نشریه، راهنمای نحوه نگارش و تدوین مقاله و راهنمای ارسال مقاله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تهیه و تنظیم نمایند.

با کلیک بر روی تصویر مربوط به هر راهنما، می‌توانید راهنمای موردنظر را دریافت نمایید و برای دریافت فرم‌ها به منوی نویسندگان و زیرمنوی فرم‌ مراجعه نمایید.   

 

  راهنمای نگارش و تدوین مقاله   نگارش و تدوین مقاله

   راهنمای ارسال مقاله    ارسال مقاله

مجموعه کامل دریافت کد پژوهشی ارکید (ORCID)  مجموعه کامل دریافت کد پژوهشی ارکید (ORCID)

شیوه ساخت پروفایل پابلونز (Publons) و دریافت کد ریسرچرآی‌دی (Researcher ID)