مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 زمین شناسی، دگرسانی، سن‌ سنجی و پتروژنز توده های نفوذی منطقه اکتشافی هلاک آباد (شمال شرق ایران)
( ملیحه قورچی روکی ; محمد حسن کریم پور ; جی لنگ فارمر ; چارلز استرن )
702 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران
( محمد حسن کریم پور ; آزاده ملکزاده شفارودی ; اکبر اسفندیارپور ; حسن محمدنژاد )
611 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، پیاپی 4 کانه‌ زایی پلی‌ متال سرب- روی، مس و آنتیموان نوع انتشاری، رگه چه‌ ای و رگه‌ ای در محدوده معدنی گله‌ چاه- شوراب، مجموعه ماگمایی شرق ایران
( بهزاد مهرابی ; ابراهیم طالع فاضل ; علی نخبه الفقهائی )
514 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین
( رضا شمسی پور دهکردی ; مریم صادقی ; زهره غلامی فشارکی )
485 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 رفتار عناصر اصلی، فرعی و جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرآیندهای کائولینیتی شدن در کانسار زنوز، شمال شرق مرند، استان آذربایجان شرقی
( وحیده علیپور ; علی عابدینی )
479 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 مطالعه کانه زایی کانسار مگنتیت دهبید فارس با استفاده از داده های کانی شناسی و ژئوشیمیایی
( محمد علی رجب زاده ; صغری راستی )
467 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز
( علی رستمی ; مرضیه بازآمد ; بهزاد حاج علیلو ; محسن مؤذن )
430 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 مدل سازی زمین شناسی و بلوکی کانسار مرمر اونیکس قره قشلاق به منظور بهینه سازی برنامه ریزی تولید معدن
( جعفر عبدالهی شریف ; علی امامعلی پور )
428 چکیده   PDF
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 زمین‌ شیمی گدازه‌ های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال‌ شرقی استان اصفهان)
( نرگس شیردشت زاده ; قدرت ترابی ; رامین صمدی )
424 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تأثیر زیست محیطی آن بر منطقه طوره، باختر شهرستان خوی
( علی امامعلی پور ; جعفر عبدالهی شریف )
419 چکیده   PDF