عجایبی, كیمیا سادات, آزاد اسلامی, ایران، جمهوری اسلامی