آیتی, فریماه, پیام نور واحد شهرکرد, ایران، جمهوری اسلامی