حقیقی بردینه, سید نعمت اله, لرستان, ایران، جمهوری اسلامی