حقیقی بردینه, آرشام, دانشگاه زنجان, ایران، جمهوری اسلامی