دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، 1397، صفحه 1-295 
پلاژیوکلاز به‌عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند، شمال‌شرق اصفهان

صفحه 61-76

10.22067/econg.v10i1.49039

مریم امین الرعایایی یمینی؛ فرامرز طوطی؛ محمدرضا امین الرعایایی یمینی؛ جمشید احمدیان


ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه گرانیتوئیدی کلاه قاضی، جنوب اصفهان

صفحه 95-112

10.22067/econg.v10i1.55622

جمشید احمدیان؛ هاجر غلامیان؛ علی خان نصر اصفهانی؛ مریم هنرمند