لیست داوران منتصب این شماره

 • آزاده ملکزاده شفارودی
 • ابراهیم اصغری کلجاهی
 • امیر مهدوی
 • حسینعلی تاج الدین
 • رامین صمدی
 • زهرا بنیادی
 • عبدالرحمان رجبی
 • علی امامعلی پور
 • علیرضا مظلومی بجستانی
 • محمد ابراهیمی
 • محمود خلیلی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

کانه‌ زایی اپی‌ ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در کانسار گویجه‌ ییلاق، جنوب باختر زنجان

حسین باقرپور, میر علی اصغر مختاری, حسین کوهستانی, قاسم نباتیان, بهنام مهدی خانی