خداd بزرگ را سپاس می گوییم که توفیق عنایت فرمود تا با همکاری و هم قلمی محققان، استادان و دانشجویان محترم، مجله زمین شناسی اقتصادی را منتشر نماییم. "مجله زمین شناسی اقتصادی" با هـدف نـشر مـقاله های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی اقتصادی و اکتشافات معدنی، از استادان، پژوهشگران و دانشجویان گرامی برای ارسال مقاله در زمینـه های زمین شناسی اقتصادی، پترولوژی- اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی و زمین شناسی زیست محیطی دعوت به عمل می آورد. این مجله توسط گروه پژوهشی اکتشاف ذخایر معدنی شرق ایران (دانشگاه فردوسی مشهد)، با همـکاری انجمن زمین شناسان اقتصادی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.
  • ملیحه قورچی روکی

علمی- پژوهشی

جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها

جعفر عبدالهی شریف, علی امامعلی پور, عارف علیپور, مجتبی مختاریان اصل
بازدید: 368

مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک

ربابه جعفری, موسی نقره ئیان, محمد علی مکی زاده, جواد قانعی اردکانی
بازدید: 353