دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. بررسی زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار مس- طلای پورفیری- اپی ترمال چوران در زیر پهنه دهج- ساردوئیه از کمان ماگمایی ارومیه- دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/econg.2021.52017.87614

علیرضا زراسوندی؛ مجید طاشی؛ محسن رضایی؛ عادل ساکی؛ فردین موسیوند


3. ژئوشیمی، ایزوتوپ‏ های S و Sr و منشأ کانسار باریت شاه ‏نشین‏، شمال‌ غرب استان کردستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/econg.2021.51781.85753

هادی امین رسولی؛ مهدی مرادی؛ زهرا بالش آبادی


4. کانی‏‏ شناسی، ژئوشیمی‏‏‌، محیط زمین‌ ساختی و منشأ گرانودیوریت‏‏‌ های شرق بیدشک (پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/econg.2021.52036.87968

ایمان رحمانی مقدم؛ سیدمحسن طباطبایی منش؛ نرگس شیردشت‏‌زاده؛ الهام امانی


5. نحوه تشکیل و نوع کانسار سرب- روی (فلوئور- باریم) سرچلشک، منطقه سوادکوه، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/econg.2021.51871.85988

مژده محمدی لیسه رودی؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ افشین زهدی


7. بررسی منشأ پرتوزایی گامای طبیعی ناشی از U 238، 232Th و K 40 در معدن فیروزه نیشابور و اثرات زیست محیطی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69283.1010

علیرضا مظلومی بجستانی؛ اکرم فهیم


11. زمین‌ شناسی، زمین‌ شیمی، میان بارهای سیال و منشأ کانه‌زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب‌خاور تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69859.1015

میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ سهیلا آقاجانی مرسا


12. کانی شناسی، میان بارهای سیال و منشأ کانسار سرب و روی چاه میله با سنگ میزبان کربناتی تریاس میانی (شمال شرق انارک)، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69561.1012

بهزاد مهرابی؛ نفیسه چقانه؛ ابراهیم طالع فاضل


13. پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌ های آتشفشانی ائوسن جنوب شرق خور (استان اصفهان،ایران مرکزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.68731.1007

پانیذ شادمان؛ قدرت ترابی


14. زمین دما-فشارسنجی سنگ های گابروئیدی میزبان کانه زایی اکسیدی آهن– تیتانیوم در منطقه درگز (کمپلکس افیولیتی کهنوج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69934.1016

مجید قاسمی سیانی؛ حامد ابراهیمی فرد


15. کانی شناسی، ژئوشیمی، میان بارهای سیال و منشأ کانه زایی آهن- مس- طلا همراه با توده های آذرین نفوذی احمدآباد، سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.70627.1025

فریبا طایفی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی


16. سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی بازالت‌ های بوژان، شمال‌ شرق نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

10.22067/econg.2021.52120.88571

سید مسعود همام؛ حمید حافظی مقدس


18. پتروگرافی، زمین‌ شیمی و زمین‌ ساخت توده گرانیتی هریس، استان آذربایجان شرقی: شاهدی بر ماگماتیسم درون صفحه‌ ای وابسته به ریفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

10.22067/econg.2022.72028.1035

فرهاد پیرمحمدی علیشاه؛ مهدی محمدرضایی؛ احمد جهانگیری