پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 معرفی روشی جدید در تفسیر و انتخاب مؤلفه‌ های اصلی برای نقشه‌ برداری از +ETM دگرسانیهای هیدروترمال در تصاویر لندست محمد کشکوئی جهرمی , افشین قشلاقی چکیده
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 مقایسه روشهای داده پایه و طیف مبنا جهت نقشه برداری از مناطق دارای کائولینیت در آتشفشان مساحیم با استفاده از داده های هایپریون بهرام بهرام بیگی , حجت اله رنجبر , جمشید شهاب پور چکیده
جلد 11، شماره 1، بهار 1398، پیاپی 20 مقایسه زمین‌ شیمیایی و توان کانه‌ زایی مس پورفیری در توده‌ های گرانیتوئیدی زون سنندج‌- سیرجان و زون ارومیه‌- دختر: با استفاده از عناصر نادر خاکی علیرضا زراسوندی , محسن رضایی , مجید طاشی , زهرا فریدونی , مدینه ساعد چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر طیبه رمضانی , محمد معانی جو , سینا اسدی , دیوید لنتز , ناصر پیروزنیا چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 مقایسه شیمی بیوتیت‌های آذرین و هیدروترمال در سنگ‌های آذرین کوه سخت‌حصار فریماه آیتی , سعید مهدوری چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تأکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , زهرا اعلمی نیا , عباس اسماعیلی سویری , چارلز استرن چکیده
جلد 11، شماره 1، بهار 1398، پیاپی 20 واحد برشی و کانه‌ زایی Th-REE در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی غلامرضا میرزابابائی , مهرداد بهزادی , محمدرضا رضوانیان زاده , محمد یزدی , محمد قنادی مراغه چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 ویژگی‌ های ایزوتوپی گوگرد و ارتباط آن با مقادیر گوگرد و کربن آلی کل (TOC) در کانسار مس رسوبی منطقه نهند- ایوند، شمال غرب ایران سیده نرگس ساداتی , محمد یزدی , زهرا نوریان رامشه چکیده
جلد 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، پیاپی 16 ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک ملیحه گلستانی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , محمد رضا حیدریان شهری چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 ویژگی‌ های ژئوفیزیکی کانسارهای مس پورفیری غنی از طلا: مطالعه موردی در کانسار مس- طلای پورفیری دالی، استان مرکزی مسلم فاتحی , هوشنگ اسدی هارونی چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 پترولوژی استوک کوارتز مونزودیوریت پورفیری و دایک های ائوسن با ماهیت آداکیتی جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ شرق استان اصفهان)؛ شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی اطراف خرد قاره شرق- ایران مرکزی احمد جمشیدزائی , قدرت ترابی چکیده
جلد 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، پیاپی 13 پترولوژی شیستهای آبی و متاگری وک های امتداد گسل ترکمنی- اوردیب (منطقه ترکمنی، جنوب شرق انارک) فرشته بیات , قدرت ترابی چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 پترولوژی و دگرسانی توده های نفوذی مرتبط با کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه علیرضا مظلومی بجستانی , ایرج رساء چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 پترولوژی و سن سنجی زیرکن به روش U-Pb در توده های نفوذی مناطق A، C جنوبی و دردوی، معدن سنگ آهن سنگان خواف عباس گل محمدی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سید احمد مظاهری چکیده
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 پترولوژی و ژئوشیمی توده های مافیک و اولترامافیک شرق امام زاده هاشم (جنوب گیلان) مژگان صلواتی , رضا فهیم گیلانی چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک و گرانیت‌ های A2 میشو در جنوب‌ شرقی مرند، شمال‌ غرب ایران مریم آهنکوب , احمد جهانگیری , محسن مؤید چکیده
جلد 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، پیاپی 12 پترولوژی و ژئوشیمی هورنبلند گابروهای پروتروزوئیک جنوب شرق فریمان، استان خراسان رضوی سید مسعود همام چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد بهاره فاضلی , محمود خلیلی , روی بیورز , مهین منصوری اصفهانی , زهرا لقمانی دستجردی چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 پترولوژی، آلتراسیون و کانی سازی توده های نفوذی مناطق طاهرآباد و بجستان ملیحه قورچی روکی , سعید سعادت , علیرضا عاشوری چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 پترولوژی، شیمی کانیها و محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی شمال شرق فرمهین (شمال اراک) رضا زارعی سهامیه , سارا ابراهیمی چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 پترولوژی، ژئوشیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه فرمهین (شمال اراک) رضا زارعی سهامیه چکیده
جلد 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، پیاپی 8 پترولوژی، ژئوشیمی و کانی سازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه‌ نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم‌آباد (شمال‌شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت‌ ها زهرا اعلمی نیا , محمد حسن کریم پور , سید مسعود همام , فریتز فینگر چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 پتروژنز و سن‌ سنجی زیرکن-اورانیم- سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌ دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران) ملیحه نخعی , سید احمد مظاهری , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن , محمد حسین زرین کوب , محمد رضا حیدریان شهری چکیده
جلد 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، پیاپی 6 پتروژنز گرانیتوئیدها، سن سنجی زیرکن به روش U-Pb، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخ داد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت، شرق ایران محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , جی لنگ فارمر , چارلز استرن چکیده
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی طاهره ربانی , نادر تقی پور , رضا اهری پور چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 پتروگرافی و شیمی‌کانی ورلیت‌ های زون کنتاکت توده‌ های گابرویی و پریدوتیت‌ های افیولیت نایین فرهاد قاسمی نژاد , قدرت ترابی چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 پتروگرافی و شیمی‌کانی گرانودیوریت های ائوسن تویره (جنوب‌ غرب جندق، استان اصفهان) معصومه سرگزی , قدرت ترابی چکیده
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 پتروگرافی، مینرال‌ شیمی و زمین فشار – دماسنجی شیست‌ های آندالوزیت دار شمال ازنا (پهنه سنندج – سیرجان شمالی، ایران) کریم عبدالهی سیلابی , سید محسن طباطبایی منش , سمیه کریمی چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 پلاژیوکلاز به‌عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند، شمال‌شرق اصفهان مریم امین الرعایایی یمینی , فرامرز طوطی , محمدرضا امین الرعایایی یمینی , جمشید احمدیان چکیده
جلد 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، پیاپی 12 پهنه بندی و تعیین منشأ آلودگی منیزیم و فلزات سنگین آهن، روی و مس در آبخوانهای شمال و شمال غرب خوی (زورآباد) با استفاده از GIS فریبرز خدادادی , عبدالناصر فضل نیا , حسین پیرخراطی چکیده
جلد 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، پیاپی 5 ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی- گرانیتی نجم آباد، گناباد محراب مرادی نقندر , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Nd-Sm و پتروژنز دایک های بازیک کوههای میشو (شمال غرب ایران) مریم آهنکوب , يوشی هيرو آساهارا چکیده
جلد 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، پیاپی 16 ژئوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین‌ دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان آرزو مرادی , ناهید شبانیان بروجنی , علیرضا داودیان دهکردی چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی مهشید ملکیان دستجردی , سید سعید محمدی , ملیحه نخعی , محمد حسین زرین کوب چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان قاسم نباتیان , مجید قادری , نعمت اله رشیدنژاد عمران , فرحناز دلیران چکیده
جلد 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، پیاپی 17 ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان) علی کنعانیان , فاطمه قهرمانی , فاطمه سرجوقیان , جمشید احمدیان , کاظم کاظمی چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه گرانیتوئیدی کلاه قاضی، جنوب اصفهان جمشید احمدیان , هاجر غلامیان , علی خان نصر اصفهانی , مریم هنرمند چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 ژئوشیمی و کانی شناسی لیستونیت میزبان کانی سازی جیوه و مقایسه آن با انواع نابارور در ناحیه طوره، غرب شهر خوی علی امامعلی پور , مستوره یوسفی , مهدیه کریملو چکیده
جلد 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، پیاپی 17 ژئوشیمی و کانی‌ شناسی گدازه‌ های بازیک زئولیت‌ دار محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران امیر علی طباخ شعبانی , مرتضی دلاوری کوشان , مهسا حاجی عبدالرحیم خباز چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان رضا زارعی سهامیه , امیر علی طباخ شعبانی , سید وحید شاهرخی , نسرین بارک چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 ژئوشیمی، کانه‌ زایی و دگرسانی قلیایی- اکسیدآهن در کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه (شمال‌ شرق بافق)، ایالت فلززایی بافق- ساغند مهین رستمی , ابراهیم طالع فاضل چکیده
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیو ایزوتوپهای متاریولیت‌ های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن) رضا منظمی باقرزاده , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن , ژوزه فرانسیسکو سانتوس , سارا ريبيرو , بهنام رحیمی , محمد رضا حیدریان شهری چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 کاربرد روش فرکتال در تحلیل داده های ژئوفیزیکی- ژئوشیمیایی کانسار سرب و روی تکیه (جنوب شرقی اراک) سید رضا مهرنیا چکیده
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 کاربرد روشهای اکتشافی رسوب آب راهه ای و کانی سنگین در ارزیابی پتانسیل کانی‌ سازی بازالت های سلطان میدان (شمال شاهرود) مهدی هاشمی گهرویی , بهنام شفیعی بافتی , غلامحسین شمعانیان , حسین تقی زاده چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین سعید عباس زاده , بیژن ملکی , سید رضا مهرنیا , سعیده سنماری چکیده
جلد 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، پیاپی 8 کاربرد هندسه فرکتالی برای تشخیص الگوی ناحیه‌ بندی بافتی در ذخایر اپی‌ ترمال (مطالعه موردی: اندیس مس- طلادار شیخ‌ درآباد، استان آذربایجان شرقی) سید رضا مهرنیا چکیده
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم) سمیه فلاحتی , موسی نقره ئیان , مرتضی شریفی , قدرت ترابی , همایون صفایی , محمد علی مکی زاده چکیده
جلد 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، پیاپی 16 کانه زایی مس- نقره سولفید توده‌ ای آتشفشان زاد نوع بشی در توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین: مثال موردی کانسار گرماب پایین، جنوب‌ شرق شاهرود مجید طاشی , فردین موسیوند , حبیب الله قاسمی چکیده
جلد 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، پیاپی 12 کانه زایی و فرآیند آب‌ شویی در کانسار مس جیان شمال‌ شرق استان فارس: کاربردی از پتروگرافی و ایزوتوپ های پایدار فرید مر , عباس اعتمادی , سینا اسدی , نسیم فتاحی چکیده
جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، پیاپی 4 کانه‌ زایی پلی‌ متال سرب- روی، مس و آنتیموان نوع انتشاری، رگه چه‌ ای و رگه‌ ای در محدوده معدنی گله‌ چاه- شوراب، مجموعه ماگمایی شرق ایران بهزاد مهرابی , ابراهیم طالع فاضل , علی نخبه الفقهائی چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران علیرضا الماسی , محمد حسن کریم پور , کیکو هاتوری , ژوزه فرانسیسکو سانتوس , خسرو ابراهیمی نصرابادی , بهنام رحیمی چکیده
جلد 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، پیاپی 2 کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری محدثه پناهی شهری , محمد حسن کریم پور , فاطمه شبانی چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 کانی سازی و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد، شرق ایران آزاده ملکزاده شفارودی , محمد رضا حیدریان شهری , محمد حسن کریم پور چکیده
جلد 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، پیاپی 13 کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) زهرا اعلمی نیا , محمد حسن کریم پور , سید مسعود همام چکیده
جلد 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، پیاپی 2 کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران بهزاد مهرابی , مجید قاسمی سیانی چکیده
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران) مرتضی چشمه سری , علی عابدینی , اکرم علیزاده , سید محمد موسوی چکیده
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب‌غرب زنجان طوبی صالحی , مجید قادری , نعمت اله رشیدنژاد عمران چکیده
جلد 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، پیاپی 19 کانی شناسی، دگرسانی، میان بارهای سیال و زمین شیمی کانسار مس- طلای تپه‌ خرگوش (جنوب غرب اردستان) الهام هاشمیان , حمایت جمالی , جمشید احمدیان چکیده
جلد 11، شماره 1، بهار 1398، پیاپی 20 کانی شناسی، زمین شیمی و نحوه تشکیل کانسار اسکارن آهن گوزل دره، جنوب شرق زنجان سید جواد مقدسی , محمد ابراهیمی , فرشته محمدی چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 کانی شناسی، زمین شیمی، منشأ و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سعید سعادت چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار آهن ظفرآباد کردستان با استفاده از داده های عناصر جزئی و نادر خاکی کانی مگنتیت مهرداد براتی , میثم قلی پور چکیده
جلد 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، پیاپی 9 کانی‌ سازی و دگرسانی گرمابی سامانه‌ رگه‌ ای تجرود، جنوب نیشابور محسن علیخانی , غلامحسین شمعانیان , محمد جعفری زنگلانلو چکیده
جلد 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، پیاپی 13 کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زغال‌ سنگهای ژوراسیک معدن قشلاق، البرز شرقی غلامحسین شمعانیان , سیده فاطمه حسینی اشلقی چکیده
جلد 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، پیاپی 8 کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زینولیت های درون ولکانیک‌ های ائوسن جنوب‌ غرب جندق ثمینه رجبی , قدرت ترابی چکیده
جلد 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، پیاپی 6 کانی‌ شناسی، زمین‌ شیمی و خاستگاه نهشته بوکسیت قشلاق، جنوب‌ شرق گرگان رزگار فرامرزی , غلامحسین شمعانیان , بهنام شفیعی بافتی چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 کانی‌ شناسی، شیمی مگنتیت و منشأ کانسار آهن کورکورا-1 (شرق تکاب) محمد معانی جو , رحیمه سالمی چکیده
جلد 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، پیاپی 18 کانی‌ شناسی، ژئوشیمی و منشأ کانه‌ زایی آهن و مس در توالی آتشفشانی- رسوبی هرمز، گنبد نمکی زندان، بندر لنگه حبیب بیابانگرد , فاروق عالیان , مرضیه بازآمد چکیده
26 الی 50(از مجموع 217 مورد) << < 1 2