مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 بررسی خصوصیات کانی شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی معدن سرب نخلک، اصفهان
( محمد علی جزی ; جمشید شهاب پور )
3765 چکیده   PDF
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 کانی سازی و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد، شرق ایران
( آزاده ملکزاده شفارودی ; محمد رضا حیدریان شهری ; محمد حسن کریم پور )
3019 چکیده   PDF
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب‌غرب زنجان
( طوبی صالحی ; مجید قادری ; نعمت اله رشیدنژاد عمران )
2794 چکیده   PDF
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان
( قاسم نباتیان ; مجید قادری ; نعمت اله رشیدنژاد عمران ; فرحناز دلیران )
2742 چکیده   PDF
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید
( محمد معانی جو ; محمد مستقیمی ; مهدی عبداللهی ریسه ; علی اصغر سپاهی )
2517 چکیده   PDF
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه
( بالنده امین زاده ; جمشید شهاب پور ; مرتضی اسدی پور )
2241 چکیده   PDF
جلد 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، پیاپی 4 مدل سازی، برآورد ذخیره و طراحی اولیه کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان
( محمدرضا شایسته فر ; محمد محمدی ; علی رضایی )
2203 چکیده   PDF
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 بررسی ژئوشیمی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجدداغی، شرق جلفا، شمال‌باختر ایران
( علی امامعلی پور ; حسین عبدلی اسلاملو ; بهزاد حاج علیلو )
2169 چکیده   PDF
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)
( مرتضی چشمه سری ; علی عابدینی ; اکرم علیزاده ; سید محمد موسوی )
2168 چکیده   PDF
جلد 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، پیاپی 3 زمین شیمی و پیدایش کانیهای گروه آلومینیم، فسفات- سولفات (APS) در زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، شمال‌غرب شیرکوه، یزد
( بتول تقی پور ; فرید مر )
2067 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)