حسینی دینانی, هنگامه, اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی