بارک, نسرین, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد, ایران، جمهوری اسلامی