بومری, محمد, سیستان و بلوچستان, ایران، جمهوری اسلامی