آیتی, فریماه, پیام نور شهرکرد, ایران، جمهوری اسلامی