دولتی ارده جانی, فرامرز, تهران, ایران، جمهوری اسلامی