رضایی, علی, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی