داودیان دهکردی, علیرضا, شهرکرد, ایران، جمهوری اسلامی