لقمانی دستجردی, زهرا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد, ایران، جمهوری اسلامی