تیموری, خسرو, سیستان و بلوچستان, ایران، جمهوری اسلامی