احمدی پور, حمید, شهید باهنر کرمان, ایران، جمهوری اسلامی