حاجی میرزاجان, حسین, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی