بیابانگرد, حبیب, سیستان و بلوچستان, ایران، جمهوری اسلامی