فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

دگرسانی، کانی سازی، زمین‌ شیمی و مطالعه سیالات درگیر در معدن فیروزه، شمال‌ غرب نیشابور

علیرضا غیاثوند; محمد حسن کریم‌‍‌ پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری

سن‌ سنجی، پترولوژی، ژئوشيمی و تکتونوماگماتیسم سنگ‌ های حدواسط و مافيك کمپلکس پلوتونیک برنورد (شمال‌ غرب بردسکن)

رضا منظمی باقرزاده; محمد حسن كريم پور; جی لنگ فارمر; چارلز استرن; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; سارا ریبیرو; بهنام رحيمی; محمد رضا حیدریان شهری