فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد

بهاره فاضلی; محمود خلیلی; روی بیورز; مهین منصوری اصفهانی; زهرا لقمانی دستجردی

سنگ‌ شناسی، سن‌ سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌ های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی

ریحانه احمدی روحانی; محمد حسن کریم پور; بهنام رحیمی; آزاده ملکزاده شفارودی; اورس کلوتزلی; ژوزه فرانسیسکو سانتوس

کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران

علیرضا الماسی; محمد حسن کریم پور; کیکو هاتوری; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; خسرو ابراهیمی نصرابادی; بهنام رحیمی