فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی

حسین حاجی میرزاجان; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری; سید جواد هامونی

ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت

علیرضا زراسوندی; اکرم فروغی نیا; هوشنگ پورکاسب; عباس چرچی; سمیه سلامب اللهی