1.
عباس زاده س, ملکی ب, مهرنیا سر, سنماری س. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین. econg [اینترنت]. 23آوریل2018 [ارجاع شده 26آگوست2019];10(1):217-36. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/56029