1.
الماسی ع, کریم پور مح, هاتوری ک, سانتوس ژف, ابراهیمی نصرابادی خ, رحیمی ب. کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. econg [اینترنت]. 6فوریه2017 [ارجاع شده 17ژوئن2019];8(2):569-92. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/54151