1.
ربانی ط, تقی پور ن, اهری پور ر. پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی. econg [اینترنت]. 25ژوئن2016 [ارجاع شده 26آگوست2019];8(1):117-28. Available from: https://econg.um.ac.ir/index.php/econg/article/view/39441